• Čeština
  • English

Celosvětový trend na snižování skleníkových plynů stojí za dynamickým rozvojem výroby energie z větru

Výroba elektřiny jako průmyslové odvětví v posledních několik dekádách zažívá přechod od klasických výrobních technologií založených na spalování fosilních paliv na nové technologie nezatěžující životní prostředí.

pole

Kromě fotovoltaických panelů jde primárně o výrobu elektřiny z větru. Jde o dynamicky rostoucí odvětví: v roce 2001 činila celková instalovaná kapacita necelých 25 tis. MW a v roce 2018 již 600 tis. MW a dnešní celosvětový trend na snižování skleníkových plynů je jednou z příčin takto rychlého vývoje.

Instalace větrných elektráren je rovněž populární pro relativní rychlost developmentu a výstavby ve srovnání s klasickými spalovacími zařízeními, kdy povolovací procesy a rovněž výstavba jsou násobně delší než u větrných instalací.

Podobně jako u výroby elektřiny s využitím fotovoltaických panelů dochází i u výrobních zařízení na výrobu elektřiny z větru za poslední roky ke zvyšování účinnosti a poklesu cen hlavních komponentů, což činí z tohoto technologického oboru zajímavou příležitost, která přestává být závislá na veřejné podpoře a stává se standardním konzervativním investičním oborem.

Graf: Celková instalovaná kapacita zařízení na výrobu energie z větru

Celková instalovaná kapacita zařízení na výrobu energie z větru

notos power a.s. , Hrušovská 3203/13a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 08072809 | DIČ: CZ08072809
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 11113.

© 2019 developed by sunette s.r.o. | Zásady zpracování cookies